Navigace:

Rodinné centrum Hvezdička

 

ZVEME VÁS NA UKÁZKOVÉ HODINY ZDARMA DO NAŠEHO CENTRA:


PONDĚLÍ 5.9.

15:00 Cvičení velkých dětí s Janou (POZOR ZMĚNA!)ÚTERÝ 6.9.

10:00 Pilates s Věrou

16:00 Moje zvířátko

16:00 Taneční škola Ivy Cenkové (ukázková hodina až 13.9.!!)


STŘEDA 7.9.

10:00 Cvičení rodičů s dětmi s Janou (6-12m)

11:00 Cvičení rodičů s dětmi s Janou (12-24m)

14:30 Bricks 4 kidz

15:00 Malý kutil

16:00 Keramika


ČTVRTEK 8.9.

11:00 Pilates s Věrou

15:00 Hokusy, pokusy (POZOR ZMĚNA ČASU!)


Na všechny uvedené hodiny je potřeba se předem přihlásit, nejlépe do 31.8.

 

Kurzy Mortimer angličtiny budou vypsány během září, kdy budou probíhat i ukázkové hodiny.Dále pro vás připravujeme nové kroužky:
AEROBIC PRO DĚTI, ROKENROL, CVIČENÍ ZDRAVĚ V KAŽDÉM VĚKU, JÓGA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ atd.  
Sledujte prosím naše webové stránky.

 

 

Moje zvířátko:

Kroužek Moje zvířátko je unikátní novinkou mezi nabízenými aktivitami pro děti.

Každý týden se děti seznámí s jiným zvířátkem, za rok tak mohou poznat více než třicet

různých zvířátek a to nejen domácích, ale i exotických.

Cílem jednotlivých lekcí je především hlubší seznámení se světem zvířat a po

chopení jejich potřeb.

Děti učíme jak o jednotlivá zvířátka pečovat, jak se k nim chovat či naopak nechovat.

Díky živému zvířeti, které je přítomno po celou hodinu jsou děti motivované se o něm hravou formou učit.

Celou lekcí děti provází náš proškolený lektor zajímající se jak o svět zvířat, tak samozřejmě i svět dětí.

Naše lektory často doprovází majitel konkrétního zvířátka, který se s dětmi rád podělí o zajímavosti se zvířátkem spojené.

Důležitým prvkem v našem kroužku je poznání a zkušenost, proto dbáme na to, aby si děti všechny činnosti související

s chovem zvířátka vyzkoušely. V praxi to následně vypadá tak, že děti venčí pejska, mění piliny morčátku, krmí kočku,

čistí akvárium či se prochází s kozlíkem apod.

Vhodné pro děti od 2,5 let.


Keramika:

Cílem kroužku je rozvoj jemné motoriky, která je pro děti velmi důležitá.

Dále se zaměřujeme na podněcování kreativního myšlení a rozvoj všeobecné zručnosti.

Děti si v průběhu našeho kurzu vyzkoušejí a osvojí základní techniky a principy práce s keramickou hlínou

a speciálními barvami. Z našeho kroužku si odnesou nejen dovednosti, ale i jednotlivé výrobky.

Veškeré potřebné pomůcky jako keramickou hlínu, barvy, nástroje a v neposlední řadě keramickou pec pro výpal

máme k dispozici, děti tak na kroužek nic nepotřebují. Lekce se odehrávají přímo v prostorách Vaší školy/školky.

Výrobky odvezeme do naší dílny na výpal a poté je dovezeme dětem zpět. Kroužek je veden proškoleným lektorem

zajímajícím se o tvořivé činnosti a práci s dětmi.

Vhodné pro děti od 3 let.


Malý kutil:

Malý kutil je jeden z nových kroužků, který je koncipován tak, aby si účastníci osvojili nejen základní dovednosti,

se kterými se mohou později v životě setkat, ale také aby byla rozvíjena jemná motorika,

která je pro děti předškolního a školního věku velmi důležitá.

Důraz je kladen také na podněcování trpělivosti a schopnosti koncentrace, což je při práci s nářadím nezbytné.

Kurz je veden tak, aby děti v průběhu roku postupně získávaly dovednosti a návyky v práci s nástroji,

a to od úplných základů až po složitější kutilské činnosti.

Během lekce si vyzkoušejí práci s širokou škálou pomůcek a materiálů. Používat budeme vrtačku, pilky, kladiva,

šroubováky, dláta, špachtle, ale i nejrůznější materiály jako dřevo, gumu, látku, plech, dlaždice, plast, sádru či písek.

Veškeré vybavení dětem zapůjčíme ve velikosti úměrné jejich věku, na lekci tak nepotřebují žádné vlastní nářadí.

Lekce jsou vedeny proškolenými lektory s pozitivním vztahem ke kutilským a kreativním činnostem a nadšením

pro práci s dětmi. Po každé hodině si děti výrobky odnesou a mohou se tak z nich těšit i v prostředí domova.

Vhodné pro děti od 3 let.BRICKS 4 KIDZ:


Kurzy Bricks 4 Kidz (věk 6-9)

Tyto kurzy rozvíjejí stavební, strojírenské a technologické koncepty pomocí kostiček stavebnice LEGO®

Kurzy jsou zameřeny na různé tématické okruhy - např. vesmír, známé stvaby či zajímavé vynálezy

Pořádáme je pod heslem Bricks 4 Kidz: We Learn (učímese), We Build (stavíme), We Play (hrajeme si).

Umíče se - školitel prezentuje 5 - 10 minutovou lekci na dané téma.

Stavíme - děti kontruují model určený pro dané téma, krok za krokem pomocí návodu.

Hrajeme si - děti rozvíjejí vlastní kreativitu právě v čase, který mají na hru.


Kurzy Bricks 5 Kidz s DUPLO (věk 3-5 let)

Kurzy Brick 4 Kidz prohlubují nezbytné předškolní dovednosti zábavnou formou, což usnadňuje oblíbená stavebnice LEGO®

KuRádi pomůžeme nejmenším dětem najít inspiraci k učení s pomocí barevných kostiček stavebnice DUPLO

Každý týden si děti složí jednoduchý model založený na jednom písmenu, zatímco si budou procvičovat důležité předškolní dovednosti

zahrnující: rozeznávání opakujících se sérií jevů, barvy, počítání, rozvíjení jemné motoriky, písmena.UPOZORŇUJEME NA NOVÝ CENÍK HLÍDÁNÍ MALÝCH DĚTÍ OD 1 ROKU V NAŠEM CENTRU ZA POUHÝCH 60 KČ ZA HODINU!!!! VIZ SEKCE "MINIŠKOLIČKA"


 

Masáže

leták